Personalen
Skolan har ca 20 anställda på hel- och deltid.

Förskoleklass - åk1
Jessica Danielsson
Pia Ersson Söderbäck
Marit Johansson
Emma Holmkvist
Sabina Imer

Åk 2 - 3 röd
Karin Rehnberg
Susannne Andersson

Tuija Brander

Åk 2 - 3 blå
Linda Englund

Susannne Andersson
Sofia Samaeng

Tuija Brander

Åk 4 - 6
Gabriella Brandfors
Linda Sjödahl

Stina Larsson
Christian (Crippe) Lilja
Ulla Staaf

Housekeeper
Bernadeta Stepien

"Lilla" fritidshemmet
Jessica Danielsson
Pia Ersson Söderbäck

Sabina Imer
Maria Karlsson

"Stora" fritidshemmet
Susannne Andersson
Stina Larsson
Markus Andersson
Sofia Samaeng

Tuija Brander
Christian (Crippe) Lilja

 

Assistenter
Sofia Samaeng
Stina Larsson

Tuija Brander
Christian (Crippe) Lilja

Idrott
Markus Andersson

Musik
Jessica Danielsson

Slöjd
Maria Karlsson

Skolsköterska
Susanne Woltter

Kurator
Johanna Grönhaug

Speciallärare
Ulla Staaf
Linda Sjödahl (förstelärare)

Skolpsykolog
Michaela Berg Ahlén

Skolläkare
Terese Ring